‘n Saalrug Rooibok Studiegroep is gestig op 13 Februarie 2013 om riglyne saam te stel van eienskappe hoe ‘n Saalrug rooibok lyk. Tydens die WRSA kongres 10-12 April 2013 is die studiegroep verander na die WRSA Saalrug-rooibok advies kommitee. Meer inligting oor rooibokke hier

Saalrug Rooibokke Saalrug Rooibokke

Saalrug Rooibokke Saalrug Rooibokke