Identifiseerende Kenmerke:

Bul: 
Skouerhoogte +/- 1.5m hoog

Massa: +/- 250kg
Koei:
Skouerhoogte +/- 1.3m hoog

Massa: +/- 180kg

In Februarie 2012 het Piet du Toit die konings wildebees bul "King" aangebied op sy eerste wilds veiling. Die bul was verkoop op die veiling vir 'n rekord bedrag van R 5 100 000 + BTW. Daarna was daar baie boere wat opsoek was na konings wildebeeste. Daardie tyd was konings wildebeeste baie skaars gewees, en was daar baie mense in die wild bedryf wie nie regtig geweet het wat 'n konings wildebees was nie.

In Junie 2013 was 'n vergadering gereël deur bestaande konings wildebees telers, om die kenmerke en eienskappe van 'n konings wildebees vas te stel, en 'n standaard te stel. Die vergadering was by WRSA se kantore in Pretoria gehou. Daar was goeie werk deur die organiseerders gedoen om al die boere en telers wie konings wildebeeste gehad het, uit te nooi en by die vergadering te kry. Die vergadering was oop vir almal wie belangstel in konings wildebeeste, en nie net die bestaande konings wildebees telers nie. Die belangstelling was uitstekend, en daar was baie meer mense by die vergadering as wat enige iemand verwag het. Die saal was stamp vol gepak.

Verskillende konings wildebees telers het fotos van hul konings wildebeeste saam geneem, wat vertoon was op groot skerms. Almal wie teenwoordig was by die vergadering kon insette lewer, en die kenmerke was bespreek deur almal wie teenwoordig was by die vergadering.

Die kenmerke soos vasgestel deur die konings wildebees telers in Junie 2013:

  • 'n Konings wildebees moet 'n grys/blou tot donker blou/swart lyf kleur hê, soortgelyk aan gewone blou wildebeeste se kleur, en donkerder.
  • Die stert, maanhare, en baard moet wit wees. Konings wildebeeste word gebore met 'n wit stert, baard, en maanhare.
  • Die neus en mond, rondom die oë, en binne die ore moet pienk wees. Hierdie is 'n kenmerk van alle konings wildebeeste, alhoewel sommiges ligter pienk is, en ander donkerder pienk.
  • Die gesig kleur van 'n konings wildebees (volwasse), moet meestal of heetemal wit wees. Op jonger ouderdom is die gesigte donkerder kleur skakering van bruin en swart, wat witter verkleur soos wat die konings wildebees ouer word.
  • Die konings wildebees moet 'n wit streep op die rug hê, van waar die maanhare eindig, tot op die kruis.
  • Indien 'n konings wildebees 'n kol het, moet die kolle identies wees aan albei kante / sye van die konings wildebees.
  • Let wel: 'n kol is nie 'n vereiste kenmerk van 'n konings wildebees nie.Konings wildebees telers komiteeKonings wildebees telers komitee

Tydens dieselfde vergadering was besluit om 'n konings wildebees komitee te stig. Die mense teenwoordig by die vergadering het die nominasies gemaak, en gestem.

Van lings na regs is:
Chris Basson
Ferdie Oosthuizen
Dries Visser (voorsitter)
Kruger van Zyl
Wiekus Ras

Verspreiding:

Word hoofsaaklik in sentraal, suid en suid-ooste van Botswana in die "Tuli Blok" aangetref, asook in Suid Afrika waar hierdie pragtige diere op sommige wildsplase voorkom.Voortplanting:

Teelseisoen is gewoonlik Maart tot April en die kallers word na +/- 260 dae gebore (tussen middel November tot einde Desember). Dit kan egter beinvloed word deur faktore soos droogte wat veroorsaak dat koeie later en meer verspreid uit mekaar kalf om die kallers n beter kans op oorlewing te gee. Die kalf weeg +/- 20kg met geboorte en kan na slegs enkele minute saam met sy ma hardloop.

Die kalf se kleur is lig bruin / roomkleurig maar hy het reeds by geboorte die kenmerkende wit-blonde stert en maanhare. Na +/- 3 maande begin hy van kleur verander en gaan die blou-grys kleur stelselmatig in die lig bruin kleur in. Sy kop kan tot 30 maande neem voor dit sy/haar volwasse wit/blonde kleur het maar verander dan nooit weer nie. Die kol op die sy kan verander m.a.w. groter of kleiner word wanneer die diere stres met dek seisoen en dan weer met kalf seisoen. Die kol is ook nie oordraagbaar na die kalf toe nie maar wel die identifiserende kenmerke m.a.w. dieselfde bul en koei sal vir jou een jaar n kalf met 'n groot kol gee, dan n kalf met n kleiner kol of self n kalf sonder n kol.

Hoe het Konings Wildebeeste onstaan?

Die ou Boerenaam vir konings wildebeeste was "Bont Wildebeeste" vanwee hulle voorkoms en die eerstes wat gevang is vir teeldoeleindes was deur myself en oorlede Oom Jaap Segers van Vaalwater gedoen. Al die oorspronklike "Bont Wildebeeste" het direk uit die natuur waar hul vrylopend was op honderde duisende hektare voorgekom. Dit is dus duidelik dat dit n resesiewe geen is en het niks met inteling te doen nie. Inteling is misvorming en die eerste uiterlike kenmerke hiervan is misvorming van horings en/of gewoonlik n kleiner liggaamsbou.

Nie te min het ek my eerste Bont Wildebeeste wat ek gevang het in 'n teelprojek gesit en was ek gelukkig genoeg om 'n Bont bulkalf uit een van die koeie te kry. 

Dit was  in 2002 en ek het nog steeds een van die oorspronklike koeie waarmee ek begin het. Sy is nou minstens 15 jaar oud en gee nog elke jaar haar kalf en ek het haar die naam "Ouma" gegee "Ouma" is ook die ma van die Bul "King" wat haar eerste kind was. 

King is die eerste bul wat ek aan die bekende en gerespekteerde Oom Dries Visser verkoop het en so het ek en hy op die naam "Kings Wildebees" besluit en is die Konings Wildebees gebore.


"Ouma" met haar kalf.

Waarom teel ons Konings Wildebeeste en wat is die einddoel daarvan?

Ons as telers mag verskil en sal ook verskil in ons doel. Vir my as persoon gaan dit eerstens om die dier self. Ek is absoluut versot op Konings wildebeeste en ek strewe daarna om hul nog mooier en beter te kry. Beter in terme van liggaamsbou en natuurlik die eindproduk - die jag mark. Ons bly dit vir mekaar se maar baie van ons kyk dit mis, hierdie diere, hoe mooi en spesiaal moet eendag gejag kan word en niemand stel in n swak dier met swak gene d.w.s. liggaamsbou en horings belang nie. Daarom strewe ek en hopelik ander telers daarna om hierdie pragtige diere nog te verbeter en dit kan alleen gedoen word deur die dier se genetika te verbeter. Onthou dat dit eintlik n stoet is waarmee jy besig is en geen stoet, of dit nou n beesras, skaapras, honderas ens. kan oornag opgebou word nie.

Ons as telers moet daarna strewe om die beste genetika te bekom om sodoende ons eie kuddes te verbeter. Daarom sal ek nooit glo dat die "bubble" gebars het nie want dan moet ek die stoet beesrasse, skaaprasse, boerbokrasse, honderasse ens se "bubble" ook bars. Ek wil almal wat in Konings wildebeeste bele aanmoedig om hierdie manjifieke diere met sorg te hanteer, te respekteer en daarna te strewe om dit wat sy naam se te doen: teel n Koning en nie 'n onderdaan nie!! 

- Kruger van Zyl