Ras Eienskappe en Standaarde (Soos uiteengesit deur Die Wit Saalrug Blesbok Telers Genootskap)

Die belangrikste kenmerke van die Wit Saalrug Blesbok is:

  • Daar moet van sy bene af spierwit tot op sy sye wees sonder ’n skeidslyn van kleur op die been
  • Daar moet nie verwarring kom tussen die Wit Saalrug Blesbok en die Geel Blesbok se kleur nie. Die geel blesbok se sye is Geel.
  • Hulle moet ’n duidelike rooibruin saal op die rug en nek hê
  • ‘n Duidelike rooibruin streep langs sy pens
  • ‘n Rooibruin kol om sy stert
  • Goeie pigmentasie is ’n absolute vereiste
  • Die horings , hoewe en oë mag nie pienk wees nie
  • Die ooie se geslagsdele moet gepigmenteerd wees

’n DNA register word gehou van al die Suiwer Wit Saalrug Blesbokke.


* Artikel vanaf www.ws2.co.za